Skip to content

Hinta 50 €, alv 0%

Yrityksillä on mahdollisuus saada koulutusvähennys verottajalta joka on noin -50% kustannuksista.

Alkusammutuskurssin tavoitteena on antaa riittävät taidot palonalkujen sammuttamiseen ja näin vähentää tulipalosta aiheutuneita vahinkoja.

Alkusammutus on palonalun sammuttamista käsillä olevin välinein. Alkusammutukseen liittyvät oleellisesti palamisen perusedellytykset, alkusammutusvälineet ja –menetelmät.

Myönnetty alkusammutus kortti on voimassa 5 vuotta.

Kurssin suorittanut merkitään SPEK (Suomen Pelastusalan Keskusjärjästö) rekisteriin.

Alkusammutuskurssi on 2h pitkä ja sisältää seuraavia aihepiirejä:

• 1h teoriaa, video
• 1h harjoitusta käsisammuttimella ja sammutuspeitteellä

Kurssi voidaan järjestää myös asiakkaan tiloissa.

Meillä on mahdollista suoritta kurssi suomeksi tai ruotsiksi. Opetuskieli on suomi, keskustelu sekä koe valittavissa millä kielellä haluaa. ( suomi, ruotsi, englanti )

Koulutuspaikkana on Vaasa, Seinäjoki ja Kokkola.

Pris 50 €, moms 0 %

Företag har möjlighet att få utbildningsavdrag i beskattningen som motsvarar cirka 50 % av kostnaderna.

Målet med kursen i förstahandssläckning är ge tillräcklig kunskap för att släcka brandtillbud och således minska de skador som en eldsvåda kan orsaka.

Förstahandssläckning är att släcka ett brandtillbud med de redskap man har till hands.

Utbildningen i förstahandssläckning omfattar förutsättningar för förbränning, redskap i förstahandssläckning och metoder.

Ett beviljat förstahandssläckningskort gäller i 5 år.

Den som genomfört kursen registreras i SPEK:s (Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland) register.

Kursen i förstahandssläckning är 2 h lång och omfattar följande ämnen:

  • 1 h teori, film
  • 1 h övning med handbrandsläckare och släckningsfilt

Kursen kan även ordnas i kundens utrymmen.

Hos oss kan ni genomföra kursen på finska och svenska. Undervisningsspråket är finska, diskussionen och provet kan väljas på det språk man föredrar. (finska, svenska, engelska).

Utbildningsplatser är Vasa, Seinäjoki och Karleby

Back To Top