skip to Main Content

Työturvallisuuskorttikoulutus – tentti

Vastaa tenttiin rastimalla oikeat (O) ja väärät (V) väittämät kysymysten mukaisesti. Oikeita vastauksia voi olla enemmän kuin yksi ja toisaalta kaikki vaihtoehdot voivat olla vääriä. Arvostelussa kaikki väittämät ovat merkitseviä (vastaamatta jättäminen lasketaan virheeksi).

Back To Top