skip to Main Content

Tentamen i utbildningen för Arbetssäkerhetskortet

Svara genom att kryssa för rätta (R) och felaktiga (F) påståenden enligt fråga. Fler än ett svar kan vara rätt och å andra sidan kan samtliga alternativ vara felaktiga. I bedömningen har alla påståenden betydelse (att lämna obesvarat räknas som ett fel).

Back To Top